Share Mobile Navigation
Det norske handelskammerforbund
Telefon:
51 51 08 80
E-post:
Besøksadresse
PB 182
4001 Stavanger

Om DNH

Det norske handelskammerforbund (DNH) er en paraplyorganisasjon for norske handelskamre i deres internasjonale arbeid.

DNH representerer 14 handelskamre som totalt representerer 10.000 bedrifter og 300.000 ansatte.

Et handelskammer er en medlemsorganisasjon for bedrifter, og arbeider for å fremme handel og næringslivets interesser, nasjonalt og internasjonalt.

På verdensbasis er det ca. 12.000 handelskamre (chambers of commerce). Disse danner et gjensidig nettverk for å knytte forretningskontakter og fasilitere internasjonal handel.
Handelskamrene er regionale, bransjeuavhengige organisasjoner. I mange land er de underlagt det offentlige med obligatorisk medlemskap for bedriftene, men i de nordiske landene, Storbritannia, Canada og USA m.fl. land er handelskamrene private organisasjoner med frivillig medlemskap.

 

DNHs hovedoppgaver er følgende:

  • Delta i opprettelsen av handelskamre

  • Delta i nasjonale og internasjonale egnede fora som behandler saker innenfor rammen av de fagområder handelskamrene representerer

  • Utvikle og bidra til det nødvendige samarbeid hva angår handelskamrenes tjenesterutiner

  • Etablere og videreutvikle et naturlig samarbeid med offentlige myndigheter, handelskamrene imellom og med landets øvrige næringsorganisasjoner

 

Styret i DNH (valgt på generalforsamlingen 05.06.23):

Harald Minge, adm. direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen (styreleder)
Monica Mæland, adm. direktør Bergen Næringsråd
Berit Rian, adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Rune Rolfsen, adm. direktør Oslo Chamber of Commerce
Trond M. Backer, adm. direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

 

 

 

Arendal Næringsforening

Telefon:
908 40 534
Telefax:
E-post:
Nettside: www.arendalnaeringsforening.no/

Bergen Næringsråd

Telefon:
Telefax:
E-post:
Nettside: www.bergen-chamber.no

Næringsforeningen i Drammensregionen

Telefon:
+47 32 26 42 10
Telefax:
E-post:
Nettside: www.nfdr.no

Gjøvik Handelskammer

Telefon:
+47 611 46 710
Telefax:
E-post:
Nettside: www.visitostnorge.no/opplevelser/gjovik-handelskammer-p6948343

Næringsforeningen Haugalandet

Telefon:
52 01 08 40
Telefax:
E-post:
Nettside: www.nforeningen.no

Telefon:
Telefax:
E-post:
Nettside:

Kongsberg Næringsforum

Telefon:
32 29 90 50
Telefax:
E-post:
Nettside: www.knf.kongsberg.no

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Telefon:
992 38 000
Telefax:
38 12 39 79
E-post:
Nettside: www.kristiansand-chamber.no

Oslo Chamber of Commerce

Telefon:
22 12 94 00
Telefax:
22 12 94 01
E-post:
Nettside: www.chamber.no

Sarpsborg Handelskammer

Telefon:
69 13 36 00
Telefax:
E-post:
Nettside: www.grindstad.no

Grenland Chamber of Commerce

Telefon:
+47 35 49 98 88
Telefax:
E-post:
Nettside: www.grenlandcc.no/

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Telefon:
51 51 08 80
Telefax:
51 51 08 81
E-post:
Nettside: www.naeringsforeningen.no/

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Telefon:
73 88 31 10
Telefax:
Frakoblet
E-post:
Nettside: www.trondheim-chamber.no

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Telefon:
77 66 52 30
Telefax:
E-post:
Nettside: www.nftr.no

Næringsforeningen Ålesundregionen

Telefon:
70 11 65 25
Telefax:
E-post:
Nettside: www.aalesund-chamber.no